Povoliť Flash
Aby ste mohli využiť všetky naše hry, uistite sa, že povolíte Flash, keď Vás na to prehliadač vyzve.
OK

100% bonus pre nových hráčov až do 500 kr.

Zažite Hry na bet365

VstúpiťRegistrácia
Hlavné Podmienky
 • Váš najvyšší vklad/prevod (minimálne 100 kr.) do Herne uskutočnený sedem dní pred požiadaním o ponuku sa kvalifikuje pre získanie 100% bonusu v príslušnej hodnote, až do maximálnej výšky 500 kr. Toto je Váš kvalifikačný vklad/prevod. Pre získanie Vášho bonusu musíte oň najprv požiadať a potom prestávkovať hodnotu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 500 kr.) 30-krát na kvalifikujúcich sa hrách. Prosím, pozrite si bod 12 v Úplných podmienkach pre viac informácií.
 • Nie všetky hry sa podieľajú na splnení podmienok prestávkovania. Prosím, pozrite si bod 12 v Úplných podmienkach pre viac informácií.
 • Akékoľvek vložené/prevedené prostriedky a/alebo výhry z nich môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku.
 • Bonus stratíte, ak nesplníte podmienky prestávkovania do 60 dní od požiadania o ponuku. Po splnení podmienok prestávkovania bude Váš bonus prevedený na Váš zostatok k výberu a môže byť použitý alebo vybraný podľa Vášho vlastného uváženia.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.
Ako požiadať o Váš bonus
1
Registrácia
2
Vklad
3
Požiadať
Hrajte na širokej ponuke hier vrátane:
Úplné podmienky
Kvalifikácia
 • Ponuka platí do 10:59 UK času 31. decembra 2019.
 • Táto ponuka je dostupná iba zákazníkom s bydliskom v Dánsku alebo Grónsku.
 • Táto ponuka je dostupná iba v menách Dánska koruna a Euro.
 • Váš najvyšší vklad/prevod (minimálne 100 kr.) do Herne uskutočnený sedem dní pred požiadaním o ponuku sa kvalifikuje pre získanie 100% bonusu v príslušnej hodnote, až do maximálnej výšky 500 kr. Toto je Váš kvalifikačný vklad/prevod. Pre získanie Vášho bonusu musíte oň najprv požiadať a potom prestávkovať hodnotu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu 30-krát na kvalifikujúcich sa hrách.
 • Tieto podmienky Bonusu pre nových hráčov sa vzťahujú na zákazníkov, ktorí požiadajú o ponuku po 11:00 UK času 8. mája 2019. Ak ste požiadali o ponuku pred týmto dátumom a potrebujete kópiu vzťahujúcich sa Podmienok, prosím, kontaktujte nás.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.
Bonus
 • O tento bonus môžete požiadať iba raz.
 • Bonus stratíte, ak nesplníte podmienky prestávkovania do 60 dní od požiadania o ponuku. Po splnení podmienok prestávkovania bude Váš bonus prevedený na Váš zostatok k výberu a môže byť použitý alebo vybraný podľa Vášho vlastného uváženia.
 • Akékoľvek vložené/prevedené prostriedky a/alebo výhry z nich môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku.
 • V jednom čase môžete mať iba jeden aktívny bonus v sekcii Hry. Pre požiadanie o ďalší bonus musí byť najprv aktuálny bonus dokončený alebo uzavretý.
 • Akákoľvek cena/výška bonusu bude vypočítaná podľa aktuálnej menovej tabuľky na základe vlastného rozhodnutia bet365.
 • Bonus pre nových hráčov v sekcii Hry môže byť použitý iba v produkte Hry. Kde sú dostupné nasledujúce hry, stávky na tieto hry sa nezapočítavajú do podmienok prestávkovania (Upozorňujeme, že do tohto zoznamu môžu byť pridané ďalšie hry, ak sa stanú dostupnými na bet365):

  American Roulette Baccarat Gold Bonus Deuces Wild
  Bonus Poker Classic Blackjack Gold Classic Multi-hand Blackjack
  Deuces Wild European Roulette Gold Multi Wheel European Roulette Gold
  European Blackjack Gold Multi-hand European Blackjack Gold Premier Roulette Diamond Edition
Všeobecné informácie
 • Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 • V snahe zastaviť podvodné aktivity bet365 zaviedlo nástroje na identifikáciu a prevenciu zneužívania tejto ponuky. bet365 môže požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dostatočnej dokumentácie a/alebo o dokončenie krokov overenia pre zistenie totožnosti zákazníka pred pridaním akejkoľvek ponuky, bonusových prostriedkov a/alebo výhier na účet zákazníkov.
 • Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 môže odobrať bonus alebo časť ponuky vo forme zvýšenej platby, a/alebo odstrániť výhry z takejto stávky. Okrem toho, kde existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 môže uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky bonusu alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 • bet365 môže odobrať akúkoľvek sumu bonusu, ak bol udelený omylom.
 • bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny tejto ponuky s cieľom upraviť tlačové chyby, zlepšiť zrozumiteľnosť, zákaznícky zážitok, alebo zrušiť túto ponuku kedykoľvek z právnych alebo regulačných dôvodov.
 • Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.